banner1-plain
banner-2-plain

Aktuellt

Söker senior jurist respektive legal intern 2017-01-17
Till vårt Göteborgskontor söker vi nu en senior jurist respektive en legal intern. Missa inte din chans att bli den nya talangen i Mark- & Miljörättsbyråns specialistteam. I denna rektyrering samarbetar vi med www.juristjobben.se. För mer information se vänlingen http://juristjobben.se/foretag/mark-miljorattsbyran/.

God Jul & Gott Nytt År 2016-12-23
Mark- & Miljörättsbyrån önskar alla sina trevliga klienter och samarbetspartners en riktig God Jul och ett Gott Nytt År!

Mark - & Miljörättsbyrån öppnar kontor i Helsingborg 2016-10-10
Mark- & Miljörättsbyrån expanderar genom att öppna kontor i Helsingborg. Från och med oktober 2016 finns vi även i våra trevliga kontorslokaler på Kullagatan 8, och önskar såväl gamla som nya klienter varmt välkomna!

Mark - & Miljörättsbyrån utlyser tre tjänster 2016-07-24
Mark- & Miljörättsbyrån fortsätter att expandera och behöver därmed förstärka sin organisation med ytterligare en biträdande jurist, en trainee samt en praktikant. Du kommer främst att arbeta med hantering av olika typer av mark- och miljörättsliga mål och ärenden, samt i övrigt medverka till att utveckla byråns verksamhet. Urval och intervjuer sker löpande, varför vi emotser din ansökan så snart som möjligt till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. bestående av personligt brev, CV, betyg samt eventuella intyg. I denna rekrytering samarbetar vi med juristjobben.se. Se gärna följande länk för mer information http://juristjobben.se/job-category/mark-och-miljoratt/.

Får bifall i mark- och miljödomstolen gällande retroaktiv strandskyddsdispens 2016-07-14
Mark- & Miljörättsbyrån får bifall i Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i ett överklagat mål gällande retroaktiv strandskyddsdispens i fråga om ändrad användning av byggnad som fritidshus.

Får bifall i Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt 2016-07-01
Mark- & Miljörättsbyrån leder vägen och bidrar till praxisutveckling genom att med stöd av extraordinära rättsmedel - klagan över domvilla - få bifall hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Samtliga fyra hovrättsråd fann enhetligt att underinstansens avgörande, trots att det hade vunnit laga kraft, i sin helhet borde undanröjas på grund av föreliggande bristande processuella förutsättningar tillika rättegångshinder som ex officio borde ha beaktats av underrätten. Avgörandet bedöms ha prejudicerande verkan i fråga om talerätt inom brygg- och strandskyddsjuridiken.

Vinner talan hos regeringen gällande utvidgat strandskydd 2016-06-17
Mark- & Miljörättsbyrån vinner talan hos regeringen gällande utvidgat strandskydd i Göteborgs, Strömstad och Munkedals kommun. Regeringen konstaterar att länsstyrelsens beslut inte är förenligt med gällande lagstiftning, samt på grund härav  bör upphävas och återförvisas till länsstyrelsen för ny behandling.

Blir företagsvän till Rädda Barnen 2016-06-10
Mark- & Miljörättsbyrån donerar ett femsiffrigt belopp som insats för barn som lever i utsatta situationer, och blir därmed företagsvän till Rädda Barnen. Våra hjärtan brinner extra mycket för att barn i Sverige och i världen sa få en trygg barndom och en bättre framtid, inte minst med anledning av de senaste hädelserna i världen.

Företräder markägare gällande beslut om utvidgat strandskydd 2016-06-02
Mark- & Miljörättsbyrån arbetar för närvarande intensivt med överklaganden av beslut om utvidgat strandskydd, som återigen beslutats av länsstyrelserna. Missa inte din chans att påverka din rättsställning genom att kontakta våra skickliga jurister, som kan hjälpa dig att driva din talan hos regeringen. 

Varmt välkomnar Sunniva Rosqvist till vårt team 2016-04-25
Mark- & Miljörättsbyrån förstärker verksamheten med att varmt välkomna jur. stud. Sunniva Rosqvist till vårt team! Sunniva läser för närvarande sista året på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och har förutom sina akademiska meriter, praktisk erfarenhet av juridiskt arbete från Polismyndigheten samt Göteborgs Rättighetscenter. Sunniva har ett stort intresse för miljörätt och har under juristutbildningen fördjupat sig i ämnet med goda studieresultat. Sunniva Rosqvist kommer att vara verksam på byrån under våren och sommaren, innan hon tillfälligt lämnar Göteborg för utlandsstudier vid det välrenommerade Queen Mary - University of London.

Flyttar in i större lokaler på Kungsgatan 56 2016-04-21
Mark- & Miljörättsbyrån flyttar in i nya större lokaler och hälsar såväl nya som gamla klienter varmt välkomna! Fortfarande samma adress - Kungsgatan 56!

Utlyser en ytterligare praktikplats under VT-HT 2016 2016-03-15
Vi har för närvarande möjlighet att ta emot juridikstudenter under sommaren-hösten 2015, som vill ha praktik under utbildningen, huvudsakligen inom ramen för sitt examensarbete. Vår målsättning är att du som student ska få en god inblick i hur det praktiska arbetet på en juristbyrå kan se ut. Om du vill skriva en uppsats inom mark- och miljörätt eller kringliggande rättsområden, kan vi lämna förslag på problemställningar. Du bör ha ett genuint intresse för och ha läst fördjupningskurs inom ett eller flera av byråns rättsområden. Varmt välkommen med din ansökan, bestående av ett CV, ett personligt brev samt betyg till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vid frågor vänligen kontakta byråns VD Giedre Jirvell, 0760-898800, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Får prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen i ett strandskyddsmål 2016-03-10
Mark- & Miljörättsbyrån får prövningstillstånd i Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, i mål om strandskyddsdispens, där frågor om bevisvärdering aktualiseras.

Vinner talan i mark- och miljödomstolen i ett uppmärksammat vindkraftsmål 2016-03-07
Mark- & Miljörättsbyrån vinner ett uppmärksammat mål om vindkraftsetablering i Helsingsborgs kommun. Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt bifaller de klagandenas talan med hänvisning till krav på detaljplaneläggning.

 

Aktuella händelser

 

Söker senior jurist respektive legal intern
2017-01-17

God Jul & Gott Nytt År
2016-12-23

Mark - & Miljörättsbyrån öppnar kontor i Helsingborg 
2016-10-10

Mark - & Miljörättsbyrån utlyser tre tjänster 
2016-07-24

Får bifall mark- och miljödomstolen gällande retroaktiv strandskyddsdispens
2016-07-14

Får bifall i Mark- och miljööverdomstolen, Svea hovrätt
2016-07-01

Vinner talan hos regeringen gällande utvidgat strandskydd
2016-06-17

Blir företagsvän till Rädda Barnen
2016-06-10

Företräder markägare gällande beslut om utvidgat strandskydd
2016-06-02

Varmt välkomnar Sunniva Rosqvist till vårt team
2016-04-25

Flyttar in i större lokaler på Kungsgatan 56
2016-04-21

Utlyser en ytterligare praktikplats under VT-HT 2016
2016-03-15

Får prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen i ett strandskyddsmål
2016-03-10

Vinner talan i mark- och miljödomstolen i ett uppmärksammat vindkraftsmål
2016-03-07

Alla web

Välkommen att kontakta oss för mer information!
E-post: info@mmbyran.se Telefon: 031-385 98 00