banner1-plain
banner-2-plain

 

Om oss


Specialister på mark- och miljöjuridik

Mark- & Miljörättsbyrån är en fullservicebyrå inom mark- och miljöjuridik. Vi är specialister på miljörätt och därtill knutna rättsområden såsom energirätt, fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Vi tillhandahåller kvalificerad juridisk rådgivning och företräder i rättsprocesser i frågor som rör markexploatering, detaljplaner, mark-, rivnings- och bygglov, fastighetsbildning, infrastruktur, energi, miljö- och hälsoskydd, artskydd, strandskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet, m.m.

Alltsedan byrån startades har verksamheten bedrivits utifrån tre grundpelare: engagemang, spetskompetens och branschfokus. Vi är stolta över att vara en liten byrå, där varje medarbetare bidrar med gedigen juridisk spetskompetens inom mark- och miljörättens olika områden. Vår kunskap och arbetsmiljö möjliggör för vårt tillvaratagande av varje klients unika önskemål och behov.

Mark- & Miljörättsbyråns verksamhet riktar sig till näringslivet, statliga och kommunala organ, organisationer och enskilda personer. Uppdragen avser huvudsakligen tillstånds- och tillsynsärenden, tvistelösningar samt utbildningsinsatser. Våra uppdragsgivare återfinns framförallt i Västra Sverige, men vi tar oss an uppdrag i hela landet.

Vi finns i trevliga kontorslokaler i centrala Göteborg, endast ett stenkast från Göteborgs centralstation. Välkommen att kontakta oss!


 

Giedre Jirvell - grundare & senior jurist

Mark- & Miljörättsbyrån i Sverige AB grundades av Giedre Jirvell, som har mångårig erfarenhet inom byråns specialistområden. Hon har sedan mitten av 2000-talet arbetat uteslutande med miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsrätt. Giedre Jirvell har tidigare varit ansvarig för tillstånds- och tillåtlighetsprövningar vid Miljödepartementet avseende miljö-, energi- och infrastrukturfrågor. Hon har dessutom arbetat med handläggning av miljö-, plan- och bygg- samt fastighetsmål och ärenden vid Mark- och miljödomstolen i Vänersborg. Utöver det har hon tjänstgjort som verksjurist vid Havs- och vattenmyndigheten med ansvar för tillståndsprövningar, tillsyn och föreskrifter inom miljöområdet.

Giedre Jirvell har praktisk erfarenhet av lagstiftningsprocessen från Miljödepartementet och Socialdepartementet. Hon har genomfört ett antal reformer inom såväl miljö som plan- och byggområdet. Ett av de större projekten som hon har medverkat i är den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft i maj 2011. Under sin tjänstgöring i Regeringskansliet har hon dessutom haft ansvar för ett flertal sakfrågor som hon framgångsrikt har drivit såväl i nationella sammanhang som inom EU och globalt. Hon har därmed, förutom domstolsförhandlingar, även praktisk erfarenhet av EU- och FN-förhandlingar genom sitt deltagande i EU:s rådsarbetsgrupper och FN:s kommittéer.

Giedre Jirvell har en juris kandidatexamen från Stockholms universitet med specialinriktning mot miljörätt (LL.M). Utöver det har hon studerat avtalsrätt, folkrätt och internationell miljörätt vid Australian National University, ANU Law School i Canberra, Australien, samt EU:s miljörätt vid Academy of European Law, European University Institute i Florens, Italien, och vid Uppsala universitet. Hon har även utbildat sig inom tvistelösningar och skiljeförfaranden enligt den utbildningsmodell som tillämpas vid Harvard Law School, och har därmed erhållit certifikat inom förhandlingar, medling och kommersiell skiljemannarätt från Humboldt Universität zu Berlin, Tyskland, samt Tulane University Law School, USA.

I syfte att komplettera sin juridiska bakgrund har Giedre Jirvell även fördjupat sig inom naturgeografi, kvartärgeologi och geologiska vetenskaper vid Stockholms universitet. Hon vidareutbildar sig kontinuerligt och har gått fördjupningskurser vid Regeringskansliet, Domstolsakademin och hos privata kursarrangörer. 

Sofia Ytterberg - biträdande jurist

Sofia Ytterberg kommer närmast från Hyresgästföreningen, där hon har arbetat med fastighets- och hyresrelaterade frågeställningar. Hon har en juris kandidatexamen från Örebro universitet med inriktning mot fastighetsjuridik. Sofia Ytterberg ingår i byråns mark- och miljörättsgrupp och arbetar med mål och ärenden inom byråns samtliga verksamhetsområden. 

Jorunn Göransson - legal trainee

Jorunn Göransson är i slutfasen av sin juristutbildning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med särskild inriktning inom såväl miljörätt som konstitutionell rätt. Hon har även fördjupat sig inom internationell miljörätt vid University of Nairobi i Nairobi, Kenya.

Som legal trainee ingår Jorunn Göransson i byråns mark- och miljörättsgrupp och assisterar de verksamma juristerna i mål och ärenden inom byråns samtliga verksamhetsområden. Hon har ett särskilt intresse för art- och strandskyddsfrågor i relation till mänskliga rättigheter och de svenska grundlagsbestämmelserna. Jorunn Göransson håller sig uppdaterad inom samtlig mark- och miljörättslig reglering och praxis på området. 

Evelina Hjälm - legal trainee

Evelina Hjälm läser sista termin inom ramen för sin juristutbildning på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, med särskild inriktning inom såväl miljörätt som skadeståndsrätt. 

Som legal trainee ingår Evelina Hjälm i byråns mark- och miljörättsgrupp och arbetar med mål och ärenden inom byråns samtliga verksamhetsområden. Evelina Hjälm är särskilt intresserad av utomobligatoriskt skadeståndsansvar, infrastrukturprojekt samt områdesskydd, och kontinuerligt utvecklar sig inom dessa rättsområden. 

Jens Jirvell - verkställande direktör 

Jens Jirvell, civ. ek. från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med mångårig erfarenhet inom bank, finans och treasury från några av Sveriges största industri- och finansbolag. Jens Jirvell är verkställande direktör på byrån.

Mark- & Miljörättsbyrån arbetar rikstäckande med klientbasis över hela Sverige. Vi har mångårig erfarenhet av arbete med tillståndsprövningar, domstolsförhandlingar och lagstiftningsprocessen. Vi hjälper därmed dig med ditt ärende i alla prövningsinstanser.

Välkommen att kontakta oss för tidsbokning och mer information!
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Göteborg tfn: 031-385 98 00

 

Untitled

Giedre Jirvell - senior jurist
giedre.jirvell@mmbyran.se
031-385 98 00
0760-898800

Sofia Ytterberg - biträdande jurist
sofia.ytterberg@mmbyran.se
031-385 98 00
0760-891800

web J

Jorunn Göransson - legal trainee
jorunn.goransson@mmbyran.se
031-385 98 00
0760-898996

 

 

web E

Evelina Hjälm - legal trainee
evelina.hjälm@mmbyran.se
031-385 98 00

Jens web

Jens Jirvell - verkställande direktör
jens.jirvell@mmbyran.se
031-385 98 00